შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის საინფორმაციო საკონსულტაციო კოლცენტრი Tel:    0 900 100 120

(მაგთის და ჯეოსელის ნომრებიდან)

დარეკვა ფასიანია. წუთი 2 ლარი.

1/7
სახანძრო უსაფრთხოება
სახანძრო უსაფრთხოება

 

 ორგანიზაციის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის ეფექტურობის მაჩვენებელი  არსებული რისკების ეფექტურად მართვაა.

შრომა & უსაფრთხოება

 

შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად აუცილებელია, 

საჭიროებისამებრ,  ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გამოყენება. 

ტრენინგი
 

 ტრენინგი წარმოადგენს უსაფრთხოების მენეჯმენტის ეტაპობრივ სახელმძღვანელო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების პრაქტიკულ პროგრამას.​

უსაფრთხოების ნიშნები.jpg
  ევაკუაციის გეგმეგი
    პროექტების შეფასება

                    N#41 დადგენილება,

"ტექნიკური რეგლამენტი შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე",

მიხედვით მომსახურება:

ა) არსებული პროექტების შეფასება;

ბ) ახალი პროექტების შემუშავებისათვის სახანძრო უსაფრთხოების რეკომენდაციების მომზადება.

ინვენტარი  
ჩვენი კლიენტები

შპს ჯორჯიან ბაზალტი

        შპს

Power Export

შპს ინფინიტი

შპს ახალი ჯგუფი

   TRAVEL

ASSISTANCE

  SERVICES

Business Center     

      Saburtalo

        შპს

კოლხა 2011

        შპს

     ბიარეს

           შპს

ამიგა-სერვის პრო