საჩივრები

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი. გთხოვთ მოგვწეროთ ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ რომელიც დაინახეთ ან განიცადეთ ჩვენ სერვისებთან მიმართებაში.

 

გთხოვთ შეავსოთ საჩივრის განცხადება და ჩვენი განცხადების განხილვის შემდეგ კომისსის თავმჯდომარე დაგიკავშირდებათ.

ინდექსი.jpg