top of page

„შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ კურსი“ 

კურსის მიზანი:

შრომის უსაფრთხობის სფეროში ჩართული ნებისმიერი თანამშრომლისა თუ ხელმძღვანელის მოვალეობის შესასრულებლად თეორიული ცოდნის მიღება და პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავება რომ განახორციელოს კომპანიაში უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომის პირობების ორგანიზაციულ ტექნიკური სამუშაოები და კონტროლი.

ტრენერები: დავით მაზმიშვილი, გია ივანიშვილი, ზურაბ პავლიაშვილი, ალბერტ რეკვავა, ალექს ჩადუნელი, პავლე კოჩაშვილი, ლაშა მკურნალიძე, ვლადიმერ მურადიანი, ქეთევან ველიაშვილი, მიხეილ ცერცვაძე.

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული მოდულის ხანგრძლივობა არის ერთი დღე, 8 სატრენინგო აკადემიური საათი.

თითოეული ერთდღიანი მოდულის გავლის შემდეგ გაიცემა დასრულებული ტრენინგის სერთიფიკატი.

ყველა მოდულის წარმატებით (70%-იანი შედეგით) გავლის შემთხვევაში გაიცემა სერთიფიკატი მასზედ რომ მონაწილემ დაასრულა შესაბამისი უსაფრთხოების ტრენინგი.

მათველი რგოლის წარმომადგენლებისთვის ბაზისური შრომის უსაფრთხოების კურსი მოიცავს შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის, დაგეგმვის, ორგანიზების, განხორციელების, კონტროლის, შეფასებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებების ცოდნის ფუნდამენტურ მოდულებს:

 1. „შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის საფუძვლები“ 
 2. „შრომის უსაფრთხოეის, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის საკითხების რეგულირება საქართველოში“ 

 3. „უსაფრთხოების პოლიტიკის და დებულების შემუშავება“

 4. “საფრთხის იდენტიფიცირების, შეტყობინების და რისკების მართვის საფუძვლები“

 5. „შრომის უსაფრთხოების ინსპექცტირების დაგეგმვა და განხორციელება“

 6. „ქცევითი უსაფრთხოება და ადამიანური ფაქტორის გავლენა შრომის უსაფრთხოებაზე“

 7. „გარემოს დაცვა და ნარჩენების მართვა“

 8. „ავარიული და კრიზისული სიტუაციების მართვის სისტემის საფუძვლები“

 9. „ინციდენტების შეტყობინება და სამუშო მოკვლევის წარმოება“

 10. „სამუშაოს უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი და უსაფრთხოების თათბირის ბაზისური პრინციპები“

 11. „ლიდერობა და შრომის უსაფრთხოების კულტურის ჩამოყალიბება“ 

 12. „კომპანიის პერსონალის უსაფრთხოების ტრენინგზე მოთხოვნების შემუავება“

 

 

ნებისმიერი პროფესიის თანამშრომელისთვის ასევე გთავაზობთ ერთ დღიან მიზნობრივ შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ მოდულებს რომლებიც აუცილებელია მათი სამუშაოს უსაფრთხოედ შესრულებისთვის:

 1. „ინდივიდულაური დაცვის საშვალებები“

 2. „ჯანმრთელობისთვის საზიანო ნივთიერებების კონტროლი“

 3. „ელექტრო მეურნეობის და ელექტრო-ტექნიკური სამუშაოების უსაფრთხოება“

 4. „სახანძრო უსაფრთხოება“

 5. "ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალებების პრაქტიკული გამოყენება"

 6. „ევაკუაციის დაგეგმვა და ორგანიზება“

 7. „პირველადი დახმარების ტრენინგი“ 

 8. „ერგონომიკა“

 9. „სიმაღლეზე მუშაობა და დაცემისგან დაცვა“

 10. „შესვლა შეზღუდულ სივრცეში“

 11. „ტექნიკური საშვალებები და მათი ექსპლუატაციის უსაფრთხოება“

 12. „სიმძიმეების ფიზიკური აწევა“ და „კიბის უსაფრთხოდ გამოყენება“

 13. „ხელის პორტატული - მექანიკური და ელექტრონული ხელსაწყოების გამოყენება“

 14. „შედუღების და გრაინდერის გამოყენების უსაფრთხოების წესები“

 15. „შეკუმშული გაზის ცილინდრები“

 16. „აზბესტის უსაფრთხოება“

 17. „ამწე მექქნიზმების უსაფრთხოება“

 

შერჩეული ტრენინგ მოდულები ასევე ტარდება ექსკლუზიურად ორგანიზაციებში ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული პერსონალის დასწრებით.

რეგისტრაცია

   ტრენინგში მონაწილეობის მსურველებმა, გთხოვთ, შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა თქვენთვის სასურველი კურსის დასახელების მითითებით.

რეგისტრაციის შემდეგ დეტალების დასაზუსტებლად თქვენ დაგიკავშირდებათ სასწავლო პროცესის კოორდინატორი.

 

კორპორატიული კლიენტებისთვის გვაქვს სპეციალური შეთავაზება. ასეთი ტრეინინგის ორგანიზება შესაძლებელია თქვენი ორგანიზაციის ბაზაზე, რაც, ერთის მხრივ, ამცირებს ტრენინგის თვითღირებულებას, მეორეს მხრივ, შედეგიანად გამოიყენებთ თანამშრომლის სამუშაო დროს. კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად, მოგვწერეთ ელექტრონულ მისამართზე: safetyacademia@gmail.com

bottom of page