საქართველოს მთავრობის დადგენილება

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 მარტის Nს#81 დადგენილების საფუძველზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტოში შეიქმნა -„შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი“, რომლის მიზანია, სხვა მიმართულებებთან ერთად, ორგანიზაცია-დაწესებულებებში შრომის უსაფრთხოების არსებული პირობების ინსპექტირება.

 

Please reload

Featured Posts

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

March 2, 2015

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload